Årsmøte

ÅRSMØTE PROTOKOLL 2023

Dato: 11.03.2023 kl 19:30

Sted: Flekkefjord Sparebank Arena

Sak

Tekst

1

Godkjenning av fremmøte

Alle fremmøtte ble godkjent

2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

3

Valg av dirigent, sekretær og 2 til å underskrive protokoll

Dirigent: Jan Rune Hogstad

Referent: Jan Rune Hogstad

2 Representanter til å underskrive protokoll:

    Navn 1: Jan Hroar Gilje

    Navn 2: Kjartan Alsvik

4

Årsmelding

 Årsmelding ble lest og godkjent.

5

Regnskap

 Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent

6

Innkomne forslag

 Ingen innkomne forslag

 

 

7

Fastsetting av medlemskontingent

 Årsmøtet bestemte at det ikke skal gjøres noen endringer i medlemskontingent.

Kontingent for 2024 blir:

–          Kontingent: 300

–          Treningsavgift voksne kr 700

–          Treningsavgift barn kr 500

–          Halvpris til søsken eller barn – eldste medlem betaler full kontingent og avgift

 

 

8

Valg:

 Leder: Frank Flønes – valgt 2023                                         på valg i 25

Nestleder: Jan Hroar Gilje – valgt 2024                               på valg i 26

Styremedlem/Kasserer: Ina Siemsgluess – valgt 2023                   på valg i 25

Styremedlem/Sekretær: Jan Rune Hogstad – valgt 2024              på valg i 26

Styremedlem: Rolv Rudolfsen – valgt 2024                        på valg i 26

Styremedlem: Kjartan Alsvik – valgt 2023                          på valg i 25

 

Vararepresentant: Marianne Omland                                på valg 25

Vararepresentant/Utøver: Christian Tveit Gilje                 på valg 25

 

Materialforvalter: Ine Siemsgluess og Jan Hroar Gilje                   på valg

 Valgkomite:

–          Frank Flønes – leder

–          Jan Rune Hogstad

–          Rolv Rudolfsen

 

 

ÅRSRAPPORT 2023

Medlemmer:

Antall medlemmer registrert aktive i klubben i 2023: 62 medlemmer herav 1 æresmedlem registrert hos Norges Kampsportforbund.

 

Alder

Jenter

Gutter

Total sum

0-5

 

 

 

6-12

9

10

19

13-19

6

8

14

20-25

 

 

 

26-69

14

14

28

70 +

 

1

1

SUM

29

33

62

 

Kontingent:

Kontingent for 2023 har vært:

Voksne kr 1000,-

Barn kr 800,-

Familiemoderasjon: Første (eller eldste medlem) betaler full pris mens de resterende betaler halv pris.

Hovedtrener:

Hovedtrener i 2023 har vært Shihan Frank Flønes. I tillegg til dette så har Sensei Jan Hroar Gilje, Sensei Rolv Rudolfsen og Senpai Christian Tveit Gilje bidratt som trenere.

Styret:

Styret for 2023 har bestått av følgende medlemmer:

Leder, Frank Flønes                                                    (på valg i 2025)

Nestleder, Jan Hroar Gilje                                           (på valg i 2024)

Kasserer, Ina Siemsglüess                                           (på valg i 2025)

Sekretær, Jan Rune Hogstad                                       (på valg i 2024)

Styremedlem, Rolv Rudolfsen                                    (på valg i 2024)

Styremedlem, Kjartan Alsvik                                      (på valg i 2025)

Vararepresentant, Christian Gilje                                (på valg i 2025)

Vararepresentant, Marianne Omland                          (på valg i 2025)

Det er gjennomført 3 styremøter i løpet av 2023.

Trening og gradering:

Det er i løpet av året gjennomført følgende treninger:

Mandager, tirsdager og torsdager i Flekkefjord Sparebank Arena

På de treninger som er gjennomført så har det vært et stabilt oppmøte med +-35 på hver trening.

Det har blitt gjennomført gradering for klubbens medlemmer både før sommeren og før jul. Sensei Frank Flønes ble i 2023 gradert til Shihan, og innehar nå 5. dan.

Klubben opplever god interesse for sporten, og det å nå kunne gjennomføre treningene i Flekkefjord Sparebank Arena er et skikkelig pluss for klubben.

Like før årsslutt fikk klubben innvilget søknad hos Flekkefjord kommune om støtte til innkjøp av matter. Denne investeringen skulle gjøres i 2023, men grunnet lang leveringstid så vil ikke mattene være på plass før våren 2024.

NKKO:

På ekstraordinært styremøte 04.12.2023 ble det bestemt at Flekkefjord Karateklubb skulle søke om medlemskap i NKKO. Denne søknaden ble sendt 06.12.2023

Sponsor:

Flekkefjord Karateklubb har inngått en 3 årig sponsoravtale med Flekkefjord Sparebank i 2023. Årlig sponsorstøtte er kr 35.000.

Aktiviteter:

Deltatt med 3 treninger for Idrettsskolen i Flekkefjord.

Det har vært et godt år for klubbens aktive utøvere. Vi deltok med mange unge utøvere på lokale stevner i både kamp og kata på Lista og i Kvinesdal.

Klubben har deltatt med to utøvere i NM på Bryne våren 2023. Årets store begivenhet var prestasjonen til Senpai Christian Gilje som ble norgesmester i fight gutter 15-17. Tuva Hogstad Alsvik fikk medalje i både fight og kata.

På høstens Norgescupstevne i Lørenskog ble det gull til Senpai Christian som debuterte i seniorklassen i fight og sølv i kataklassen. Tuva fikk gull i kata og sølv i fight klassen 15-17

Senpai Christian deltok også på internasjonale stevner i 2023. I Nederland Open ble det sølv i fight og bronse i kata. Senpai Christian deltok også i VM i Varna Bulgaria.

Senpai Christian Gilje er kandidat på landslaget, og skal i 2024 være med på både treninger og stevner/mesterskap med landslaget. Tuva Hogstad Alsvik er også kommet seg med som junior på landslaget, og vil møte på samlinger. Veldig stort for klubben at vi har to utøvere som er med rundt landslaget.

I romjulen ble det for andre året arrangert romjulsparring, der over 70 utøvere fra 10 forskjellige klubber møtte til en god økt i Flekkefjord Sparebank Arena.

Æresmedlem: Kåre Haugland, 5. dan

 

 

Regnskap Flekkefjord Karateklubb 2023

             
   

Regnskap

 

Regnskap

 

Budsjett

Inntekter

 

2022

 

2023

 

2024

1.

Kontingenter

41 129,32

 

32 200,00

 

35 000,00

2.

Varesalg

52 787,74

 

18 973,12

 

15 000,00

3.

Offentlig støtte

30 675,54

 

76 143,77

 

30 000,00

4.

Gradering

6 469,00

 

4 679,57

 

6 000,00

5.

Gaver/Tilskudd

10 000,00

 

35 000,00

 

0,00

6.

Stevne

       

0,00

7.

NM/Leir (Retur)

       

0,00

8.

Renter

1 377,00

 

4 305,00

 

4 000,00

9.

Sponsor

0,00

 

35 000,00

 

35 000,00

Sum inntekter

 

142 438,60

 

206 301,46

 

125 000,00

             

Utgifter

 

2022

 

2023

 

2024

1.

Kontingenter

8 246,00

 

9 722,00

 

18 000,00

2.

Gradering

850,00

 

6 713,51

 

5 000,00

3.

Gaver

11 443,00

 

4 163,50

 

2 000,00

4.

Utstyr/Material

1 974,42

 

11 277,00

 

5 000,00

5.

Administrasjon

1 475,80

 

5 165,00

 

2 000,00

6.

Varekjøp

62 846,25

 

2 517,00

 

8 000,00

7.

Samlinger/stevner etc

37 355,00

 

59 971,62

 

50 000,00

8.

Annet

1 201,90

     

2 000,00

Sum utgifter

 

125 392,37

 

99 529,63

 

92 000,00

             
   

2022

 

2023

 

2024

Resultat

 

17 046,23

 

106 771,83

 

33 000,00

             

Balanse pr

 

31.12.2022

 

31.12.2023

   

1.

Foreningskonto

4 887,89

 

98 014,72

   

2.

Sparekonto

253 299,40

 

266 944,40

   

3.

Gjeld

0,00

 

0,00

   

4.

Egenkapital

258 187,29

 

364 959,12

   

Revidert 21.02.24