Årsmøte

ÅRSMØTE 2022

Dato: 16.03.2022 kl 19:30

Sted: Flekkefjord Sparebank Arena

SakTekst
1Godkjenning av fremmøte   Alle fremmøtte ble godkjent  
2Godkjenning av innkalling og saksliste   Innkalling og saksliste ble godkjent  
3Valg av dirigent, sekretær og 2 til å underskrive protokoll   Dirigent: Jan Rune Hogstad   Referent: Jan Rune Hogstad  
2 Representanter til å underskrive protokoll:      
Navn 1: Jan Hroar Gilje      
Navn 2: Ina Siemsgluess    
4Årsmelding   Årsmelding ble lest og godkjent.  
5Regnskap   Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent  
6Innkomne forslag   Bytte medlemssystem  
7Fastsetting av medlemskontingent   Årsmøtet bestemte at det ikke skal gjøres noen endringer i medlemskontingent.
Kontingent for 2023 blir:
Kontingent: 300
Treningsavgift voksne kr 700
Treningsavgift barn kr 500
Halvpris til søsken eller barn – eldste medlem betaler full kontingent og avgift    
  
8Valg:  
Leder: Frank Flønes – valgt 2021                                         på valg i 23
Nestleder: Jan Hroar Gilje – valgt 2022                               på valg i 24
Styremedlem/Kasserer: Ina Siemsgluess – valgt 2021                   på valg i 23
Styremedlem/Sekretær: Jan Rune Hogstad – valgt 2022              på valg i 24
Styremedlem: Rolv Rudolfsen – valgt 2022                        på valg i 24
Styremedlem: Sten Rune Eie – valgt 2021                          på valg i 23  
Vararepresentant: Marianne Omland                                på valg 23
Vararepresentant: Kjartan Alsvik                                        på valg 23
Vararepresentant/Utøver: Christian Tveit Gilje                 på valg 23  

Materialforvalter: Ine Siemsgluess og Jan Hroar Gilje                   på valg  

Valgkomite:
Frank Flønes – leder
Jan Rune Hogstad
Rolv Rudolfsen  

ÅRSRAPPORT 2022

Medlemmer:

Antall medlemmer registrert aktive i klubben i 2022: 51 medlemmer herav 1 æresmedlem registrert hos Norges Kampsportforbund.

AlderJenterGutterTotal sum
0-5   
6-1214822
13-19167
20-39011
40-6991120
70 + 11
SUM242751

Kontingent:

Kontingent for 2022 har vært:

Voksne kr 1000,-

Barn kr 800,-

Familiemoderasjon: Første (eller eldste medlem) betaler full pris mens de resterende betaler halv pris.

Hovedtrener:

Hovedtrener i 2022 har vært Sensei Frank Flønes. I tillegg til dette så har Sensei Jan Hroar Gilje, Sensei Rolv Rudolfsen, Senpai Ina Siemsgluess, Senpai Marianne Omland, Senpai Lars Eie, Senpai Sten Rune Eie, Senpai Christian Tveit Gilje og Senpai Jan Rune Hogstad bidratt som trenere.

Styret:

Styret for 2022 har bestått av følgende medlemmer:

Leder, Frank Flønes

Nestleder, Jan Hroar Gilje

Kasserer, Ina Siemsglüess

Sekretær, Jan Rune Hogstad

Styremedlem, Rolv Rudolfsen

Styremedlem, Sten Rune Eie

Vara, Lars Eie, Marianne Omland, Kjartan Alsvik

Det er gjennomført 3 styremøter i løpet av 2022.

Trening og gradering:

Det er i løpet av året gjennomført følgende treninger:

Mandager, tirsdager og torsdager i Flekkefjord Sparebank Arena

På de treninger som er gjennomført så har det vært et stabilt oppmøte med opp mot 50 utøvere på hver trening, og sortbeltene i klubben har bidratt på en særdeles bra måte på treningene.

Det har blitt gjennomført gradering for klubbens medlemmer både før sommeren og før jul. Til jul ble det også gjennomført Dan gradering, der Jan Hroar Gilje og Rolv Rudolfsen fikk graden 3.Dan, og er nå Senseier i klubben

Klubben opplever god interesse for sporten, og det har vært en økning av medlemsmassen det siste året. Det å nå kunne gjennomføre treningene i Flekkefjord Sparebank Arena er et skikkelig pluss for klubben.

Like før årsslutt fikk klubben innvilget søknad hos Flekkefjord kommune om støtte til innkjøp av matter. Dette vil være en investering som gjøres i 2023, og dette vil være til stor hjelp når det kommer til å forberede utøvere på hva som møter dem på stevner og i mesterskap.

Aktiviteter:

Deltatt med 3 treninger for Idrettsskolen i Flekkefjord.

Klubben har deltatt med to utøvere i NM i 2022. Både Senpai Christian Gilje og Tuva Hogstad Alsvik kom hjem med medaljer og gode plasseringer. Christian og Tuva deltok også på et Norgescup stevne i Lørenskog, der Christian tok med seg hjem gullmedalje i både fight og kata, mens Tuva fikk gullmedalje i kata.

I romjulen ble det arrangert romjulsparring, der over 50 utøvere fra 10 forskjellige klubber møtte til en god økt i Flekkefjord Sparebank Arena. Dette var et meget vellykket arrangement, og vil med stor sannsynlighet bli en tradisjon.

Senpai Christian Gilje har hatt kontakt med landslaget, og skal i 2023 være med på både treninger og stevner/mesterskap med landslaget.

Æresmedlem: Kåre Haugland, 6. dan